Ny forskningsrapport om samverkan mot skadegörelse

Bakgrunden till rapporten är att företrädare för Södra Älvsborgs Räddningstjänst (SÄRF) tog kontakt med Högskolan i Borås för att utvärdera och bidra till arbetet med sociala risker inom Borås stad.

SÄRF hade, i likhet med andra räddningstjänster, uppmärksammat att antalet anlagda bränder ökat och att förövarna ofta var ungdomar. Man såg också samband mellan orolig skolmiljö, mobbning, skadegörelse och anlagda bränder.

Ny kunskap samt en hög grad av samverkan med andra aktörer i kommunen efterfrågades. Rapportens problemställning är riktad mot möjligheten till samsyn mellan olika samverkande parter och utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver praktiker inom olika verksamheter problemen? Vilka metoder finns för att förebygga, hantera och förhindra dessa? Vilka utvecklings- och forskningsbehov finns? Samverkan har studerats mellan räddningstjänst, polis, individ och familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomssamordnare, brottsförebyggande råd, specialpedagogiskt centrum, folkhälsa, stadsplanering samt åklagare.

Vetenskap för profession 27:2014

"Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell samsyn"

Författare
Kristina Bartley, Högskolan i Borås
Mathias Ericson, Göteborgs universitet

Vill du veta mer? Välkommen på releaseparty!

Datum: 18 mars
Tid: 10-10.45
Plats: Högskolan i Borås. Fikarummet, Institutionen för pedagogik, A5

Länkar

Här hittar du mer information om forskningsrapporten