Ny personalförmån - årskort med Västtrafik

Ett årskort gäller i 365 dagar, det är inte personligt och det gäller även i nattrafiken. De medarbetare som vill köpa kortet gör en beställning via högskolan som köper kortet av Västtrafik. Betalningen för kortet görs genom löneavdrag under 12 månader.

Erbjudandet gäller tillsvidareanställd personal och de som är anställda minst ett år f ro m kortets startdatum. Avdraget görs från nettolönen.

Följande kort ingår i paketet:

Årskort

Kostnad för årskortet*

Månadskostnad med nettolöneavdrag årskort

Kostnad vid köp av månadskort  till ordinarie pris

Besparing /månad

Regionen runt 365

15 950 kronor

1 329 kronor

1 595 kronor

266 kronor

*Med reservation för framtida kommande höjningar från Västtrafik

Kortet är främst intressant för de som bor i eller runt Göteborg. Västtrafik kommer att se över sitt utbud och högskolan hoppas kunna erbjuda fler kort i framtiden.

Den som är intresserad av att köpa ett årskort från Västtrafik ska fylla i och lämna in undertecknad blankett (se länk nedan) ”Förbindelse löneavdrag årskort Västtrafik” till personalavdelningen. Förbindelsen måste vara inlämnad till personalavdelningen senast den 10:e dagen i månaden för att det ska börja gälla den 1:a kommande månad. I juli och augusti är det ingen utlämning av kort.

I fylld blankett lämnas till personalavdelningen. För frågor, hör av dig till personalavdelningen.

Villkor

  • Den anställde betalar kvarstående skuld till högskolan om anställningen avslutas innan kortet är fullt betalt. Detta sker genom löneavdrag på slutlön alternativt faktura.
  • Om den anställde av någon anledning inte får lön av högskolan under denna 12 månaders period och det därmed inte finns nettolön att justera skulden mot så kommer skulden att regleras genom faktura. Detta sker antingen på månadsbasis motsvarande det löneavdrag som skulle gjorts eller som ett inbetalt engångsbelopp.
  • Den anställde godkänner att Västtrafik lämnar ut resandehistorik för kortet till högskolans kortadministratör. Detta för att säkerställa förlustgaranti.
  • Det går inte att ångra köp av årskort. Återköp tillämpas inte.
  • Borttappat kort anmäls fortast möjligt till personalavdelningen, som spärrar kortet och beställer ett nytt. Om kortet slutar fungera uppsöks bussförare eller närmaste försäljningsställe så att en tillfällig biljett erhålls.
  • Årskortet ska inte laddas med konto eller någon annan biljett.
  • Den anställde måste kunna bevisa giltigt periodkort innan resor sker med tåg som saknar Västtrafiks kortläsare (som ex SJ och Öresundståg). Innan ombordstigning behöver den anställde därför skaffa ett kortinspektionskvitto hos en bussförare eller något av Västtrafiks försäljningsställen. Kvittot förvaras tillsammans med årskortet.
  • Båda parterna, högskolan och den anställde, ansvarar för att informera varandra om plötsliga ändringar i anställningssituationen som har betydelse för detta åtagande.
  • Max 1 kort / anställd

 

Läs mer

Här hittar du formulär för att skaffa årskortet.