Ny teknik för hållbara bioreaktorer

Membranbioreaktorer kan komma att spela stor roll för att förbättra bioprocesser för återvinning av avfall. I dagens bioreaktorer sköljs de mikroorganismer som används i processerna för produktion av biogas och bioetanol bort. Med det nya membranet, designat på Högskolan i Borås av doktoranden Hamidreza Barghi och professor Mohammad Taherzadeh, kan dessa mikroorganismer hållas kvar i reaktorn och återanvändas under längre tid.

Hamidreza Barghi försvarar på fredag, den 7 mars, sin doktorsavhandling om detta membran.
− I min forskning har jag fokuserat på att ta fram ett membran för kontinuerliga processer vid biogas- och bioetanolproduktion. Membranet fungerar så att det håller kvar mikroorganismerna inne i reaktorn i stället för att de spolas bort.

Membranet ser ut som en tepåse eller platta filtar och är utformat för att fånga in jäsande mikroorganismer samtidigt som det släpper in näringsämnen till mikroorganismerna och släpper ut metaboliter. Odlingsmediet matas in i reaktorn för framställning av biogas eller etanol och pumpas genom reaktorn och passerar membranen.
−Utmaningen har främst varit att arbeta med membranets funktionalitet när det gäller upptagningsförmåga och dess ytfunktionalitet. Membranet måste vara genomsläppande och det måste vara robust och motståndskraftigt mot en tuff miljö, förklarar Hamidreza Barghi.

Hamidreza Barghi

Från Teheran, Iran
Examina: Kandidatexamen i tillämpad kemi, Teheran University, 1995, magisterexamen i kemiteknik - tillämpad bioteknik, Högskolan i Borås, 2009.
Doktorand vid Institutionen för kemi-och bioteknik, Chalmers tekniska högskola och Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, 2009-2014. Handledare: Prof. Mohammad Taherzadeh och professor Mikael Skrifvars.

Disputation

Titel: Functionalization of Synthetic polymers for Membrane Bioreactors
Ämne: kemiteknik, Polymerteknologi, Materialteknik
Opponent: Dr Wim Doyen, Vito Institute, Belgien
Datum: 7 Mars 2014
Tid: 10:00− 14:00
Plats: Sal KB, Kemihuset, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg
Presentationen genomförs på engelska.

Läs avhandlingen

Text: Solveig Klug
Foto: Hamidreza Barghi