Avdelningar inom Verksamhetsstöd närmar sig beslut

Verksamhetsstöd, som leds av förvaltningschef Karin Cardell, föreslås bestå av åtta avdelningar:

  • Akademistöd
  • Bibliotek
  • Campusservice och IT
  • Ekonomi
  • HR
  • Kommunikation
  • Studentcentrum
  • Utbildningsstöd

Varje avdelning ska ledas av en avdelningschef.

– Avdelningarna har stora likheter med vad projektledningsgruppen föreslog i december. Jag föreslår dock ett fristående bibliotek, inom vilken studentsupport inte integreras, samt en avdelning för akademistöd till skillnad från tre som projektledningsgruppen föreslog. Beredningen av avdelningsindelningen för Verksamhetsstöd är i sitt slutskede och ambitionen är att genomföra MBL-förhandling i månadsskiftet mars/april, säger Karin Cardell.

– Jag har fått in synpunkter, överlag positiva. Delar av responsen har lett till smärre justeringar t.ex. att stöd för internationalisering flyttas till Akademistöd och att namnet Campusservice och IT har ändrats. Detaljerat beslut om verksamheterna inom respektive avdelning planeras till senare i vår.

Text: Johanna Avadahl