Indelningar i den nya organisationen

Inom de tre akademierna indelas forskarutbildningar, forskningsprogram, yrkesexamina, huvudområden, utbildningsprogram samt centrumbildningars och annan kärnverksamhets placering vid akademierna enligt följande beslut av rektor.

Detta beslut kan dock komma att ändras i det fall senare bedömning görs att specifik verksamhet lämpligare bör organiseras annorlunda.

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Forskarutbildningar

 • Resursåtervinning
 • Textil och mode: Design
 • Textil och mode: Textilt management
 • Textil och mode: Textil materialteknik

Forskningsprogram:

 • Smart Textiles
 • Waste Recovery
 • F:3 Fashion Function Futures
 • Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR)

Yrkesexamina:

 • Civilekonomexamen
 • Högskoleingenjörsexamen

Konstnärliga examina:

 • Modedesign (kandidat)
 • Textildesign (kandidat)
 • Textil- och modedesign (magister, master)

Huvudområden:

 • Resursåtervinning (forskarnivå)
 • Textil och mode – generell, textil materialteknik, textilt management(forskarnivå)
 • Textil och mode – konstnärlig (forskarnivå)
 • Byggteknik (kandidat, magister)
 • Energi- och materialåtervinning (kandidat, magister, master)
 • Energiteknik (kandidat)
 • Fashion management (kandidat, magister)
 • Företagsekonomi (kandidat, magister)
 • Industriell ekonomi (kandidat, magister)
 • Kemiteknik (kandidat, magister)
 • Maskinteknik (kandidat, magister)
 • Textilt management (kandidat, magister, master)
 • Textilteknik (kandidat, magister, master)

Utbildningsprogram:


HIT

 • Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, leder till kandidatexamina i både huvudområde företagsekonomi och informatik
 • Civilekonomprogram
 • Event management
 • Ekonomiekandidatutbildning i företagsekonomi
 • Kandidatutbildning i företagsekonomi
 • Magisterutbildning i företagsekonomi

THS

 • Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode
 • Designteknikerutbildning
 • Konstnärlig masterutbildning i mode- och textildesign
 • Magisterutbildning i textilteknik
 • Masterutbildning i textilteknik
 • Magisterutbildning i textilt management m inr styrning av textila värdekedjor
 • Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management
 • Masterutbildning i textilt management m inr styrning av textila värdekedjor
 • Magisterutbildning i textilt management med inriktning fashion management
 • Modedesignutbildning
 • Textildesignutbildning
 • Textilingenjörsutbildning
 • Textil produktutveckling och entreprenörskap
 • Textilekonomutbildning

IH

 • Byggingenjör
 • Energiingenjör
 • Högskoletekniker i energi- och processteknik
 • Industriell ekonomi – affärsingenjör
 • Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap
 • Industriell ekonomi – logistikingenjör
 • Industriell ekonomi - internationell affärsingenjör
 • IT-tekniker
 • Kemiingenjör - tillämpad bioteknik
 • Masterutbildning i energi- och materialåtervinning
 • Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - industriell bioteknik
 • Maskiningenjör - produktutveckling
 • Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik
 • Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande
 • Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning
 • Tekniskt Basår, 40 veckor

Centrumbildningar samt annan kärnverksamhet

 • Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHSB)
 • Textile Innovation and competence Center (TIC)
 • Centrum för textil forskning (CTF)

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Forskningsprogram:

 • Åldras, leva, lära
 • Prehospital- och akutvård
 • Lärande, ledarskap och etik

Yrkesexamina:

 • Barnmorskeexamen                     
 • Sjuksköterskeexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen

Huvudområden:

 • Arbetsvetenskap (kandidat, magister)
 • Offentlig förvaltning (kandidat, magister)
 • Psykologi (kandidat, magister)
 • Sexuell och reproduktiv hälsa (kandidat, magister)
 • Sociologi (kandidat)
 • Vård- och omsorgsadministration (kandidat)
 • Vård- och omsorgsinformatik (kandidat)
 • Vårdvetenskap (kandidat, magister)
 • Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (kandidat, magister)

Utbildningsprogram:


HIT

 • Administratörprogrammet

VHB

 • Sjuksköterskeutbildning
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård
 • Barnmorskeutbildning

PED

 • Organisations- och personalutvecklare i samhället, OPUS
 • Magisterutbildning i arbetsvetenskap

Centrumbildningar samt annan kärnverksamhet:

 • Centrum för välfärdsstudier (CVS)
 • Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV)
 • FoU Sjuhärad Välfärd

 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Forskarutbildning:

 • Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskningsprogram:

 • RCIW Research and Capability in Inclusion and Welfare
 • SMS Social Media Studies

Yrkesexamina:

 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Ämneslärarexamen

Huvudområden:

 • Biblioteks- och informationsvetenskap (forskarnivå)
 • Biblioteks- och informationsvetenskap (kandidat, magister, master)
 • Engelska (kandidat)
 • Informatik (kandidat, magister, master)
 • Informationsarkitektur (kandidat)
 • Pedagogik (kandidat, magister)
 • Pedagogiskt arbete (magister, master)
 • Utbildningsvetenskap (kandidat, magister)

Utbildningsprogram:


BHS

 • Bibliotekarie
 • Bibliotekarie, distansutbildning
 • Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation
 • Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster (internationellt masterprogram, ges på engelska)
 • Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning
 • Masterutbildning: Digitala tjänster - kultur, information & kommunikation
 • Webbredaktör
 • Webbredaktör, distansutbildning
 • Webbredaktör, påbyggnad till kandidatexamen

HIT

 • Dataekonomutbildningen, leder till antingen kandidatexamina i huvudområde företagsekonomi eller informatik
 • Kandidatutbildning i informatik
 • Magisterutbildning i informatik
 • Masterutbildning i informatik
 • Systemvetarutbildningen
 • Systemarkitekturutbildningen

PED

 • Förskollärarutbildning
 • Förskollärarutbildning för verksamma, halvfart dagtid
 • Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärare med inriktning mot arbete förskoleklass och grundskolans årskurs F-3
 • Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Lärarutbildning enligt examensordning 2001
 • Masterprogram i pedagogiskt arbete, halvfart kvällstid
 • Ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9: svenska/svenska som andraspråk/engelska
 • Ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9: matematik/fysik/kemi
 • Ämneslärare för gymnasiet:matematik/kemi

Centrumbildningar samt annan kärnverksamhet:

 • Regionalt utvecklingscentrum (RuC)
 • Centrum för lärande och undervisning (CLU)
 • Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv (ITH)