Kontaktresor Minor Field Studies

Meddela Karl-Fredrik Ahlmark eller Kristin Rådesjö på HB om ni har för avsikt att söka. Den sökande skriver ansökan, men Karl -Fredrik och Kristin behöver som centrala MFS-handläggare också underteckna den. De kan delta i diskussioner om formuleringar i ansökan, då relevansen inte bara för den sökande personligen utan även för institutionen/lärosätet ska framgå. Se nedan ett förtydligande från UHR vad en sådan ansökan måste innehålla.

 Den 14 april är sista ansökningsdag för den andra av årets fyra ansökningstillfällen. Handläggningstiden är en månad till 14 maj.

Länk till kontaktresor (ansökningsblankett i högerspalten) 

  • Kompletta ansökningar skickas endast in manuellt per post, och inte online (även om riktlinjerna säger annat).

En tydlig poststämpel senast sista ansökningsdag blir därmed ytterst viktigt för att bedöma giltigheten av ansökningar som inkommer senare än sista ansökningsdatum.  Det är ej heller möjligt att komplettera ansökningar efter sista ansökningsdatum.

Vi vill på förekommen anledning påminna om att kontaktresor med syfte att skapa och/eller underhålla kontakter alltid kräver en inbjudan från mottagande part – bilagd i inskickad ansökan innan sista ansökningsdag.

Användbara länkar:
www.UHR.se
 
www.utbyten.se

Skulle det vara så att den sökande reser för att endast handleda i fält ska istället följande information framgå tydligt beskrivet:

  • Stipendiatens/-ernas namn
  • Kort beskrivning av studierna
  • Tydlig motivering varför handledning måste göras på plats och ej kan ske via länk, e-post, telefon eller övriga moderna hjälpmedel.

I de fall där både kontakter knyts/upprätthålls och handledning sker på plats, behövs även inbjudan som ovan.

/Agneta Welin Mod, Internationell koordinator