Ny rektorsorganisations- och beslutsordning beslutad

I rektors organisations- och beslutsordning (ROB) regleras den nya organisationen ner till områdes- och enhetsnivå. Organisation av undernivåer ansvarar blivande chefer för att ta fram, precis som tidigare.

Fram till och med 1 juli 2014 gäller den nuvarande versionen av ROB.

Den ändrade organisations- och beslutsordningen är diarieförd och har skickats ut till alla chefer. Dokumentet kommer att publiceras på högskolans webbplats när det träder i kraft, 1 juli 2014.