Praktikkursen ett guldägg för energiingenjörerna

2009 gick kursen Industriprojekt för energiingenjörer, 15 högskolepoäng, för första gången. Kursen är obligatorisk på energiingenjörsprogrammet.
−Kursen ger studenterna ytterligare en dimension och de får möjlighet att tillämpa sina kunskaper och får nya perspektiv. De har visat stor uppskattning för kursen det märks att de är motiverade, säger Robert Kjellstrand.

Kursen har fallit mycket väl ut och i flera fall lett till en fortsättning för att göra examensarbetet. Flera studenter har också fått anställning på det företag där de genomfört sin praktik.
−Vi känner att vi släpper ut energiingenjörer som är engagerade, kunniga och efterfrågade, säger Robert Kjellstrand.

Fick inblick på praktiken

En av de ingenjörsstudenter som gått kursen är Carl-Johan Rydman som gjorde sitt projekt på företaget ÅF Konsult i Borås 2013. Idag har han en anställning där.
− Praktiken gav många nya kontakter och en bra bild över vad för sorts jobb en energiingenjör gör. För mig ledde det till en timanställning som sedan mynnade ut i en längre anställning. Under praktiken fick jag jobba med ett projekt som innehöll flera moment som de riktiga konsulterna jobbade med. Det var väldigt lärorikt, säger han.

Energisektorn lockar

Att intresset för energifrågor bland unga har ökat och att de ser en positiv framtid inom energibranschen märks. Sedan energiingenjörsutbildningen startade på Högskolan i Borås 2007 har söktrycket ökat kraftigt. Dock är kursen inget utan det positiva samarbete som Ingenjörshögskolan har med näringslivet som visar ett mycket stort intresse för studenterna. I dag samarbetar man med ett 20-tal företag, bland annat Borås Energi och Miljö AB och Renova som tar emot praktikanter från energiingenjörsutbildningen.

Läs mer om programmet Energingenjör, 180 hp

Text: Solveig Klug
Foto: Colourbox