Prehospitalt forskningsnätverk under uppstart

Ett trettiotal forskare inom ambulanssjukvård och prehospital akutsjukvård samlades i Borås för ett av Kunskapscentrum Prehospen initierat uppstartsmöte kallat "Scandinavian Prehospital and Emergency care Research".

– Forskningsnätverkets namn och syfte ska bestämmas vid nästa möte i november i Lund, berättade docent Birgitta Wireklint Sundström efter fredagens möte och förklarade att det är därför de ännu inte bestämt om forskningsnätverket ska verka inom ambulanssjukvård eller prehospital akutsjukvård. 

Hon berättar också att det var i samband med Prehospensymposiet i november 2013 idén att man ville formera sig i ett forskningsnätverk föddes.
– Vi har som ambition att bli ett internationellt nätverk men startar med Sverige och de skandinaviska länderna först, säger Birgitta. 

Bland diskussionerna under fredagen lyftes bland annat idén att samarbeta med forskningstidsskriften "Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine". 
– Samarbetet skulle kunna bestå i att nätverket erbjuder tidskriften en refereegrupp för att öka publiceringen av vårdvetenskapliga artiklar inom detta forskningsområde, berättade Birgitta. 

Pieta Eklund (bilden), bibliotekarie på Bibliotek och läranderesurser, Högskolan i Borås, var inbjuden till mötet för att presentera vilka de vetenskapliga tidskrifterna är inom området.– Vi konstaterade att det är en stor dominans av medicinska tidskrifter och medicinska artiklar och tycker därför att det finns behov av att lyfta det vårdvetenskapliga perspektivet, avslutade Birgitta. 

För mer information, kontakta Birgitta Wireklint Sundström, Institutionen för vårdvetenskap, tel: 033-435 4777, mobil: 0702-765485 eller e-post: birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se