Styrdokument görs om

Ansvar för att tillse att detta genomförs har delprojektet Styrdokument. Kartläggningen är nu genomförd och rektor har tagit beslut om en handlingsplan för hantering av de styrdokument som bedömts behövs ändras innan 1 juli (dnr 258-14).

Själva genomförande av revideringar ansvarar berörda institutioner/enheter för. Delprojektet ansvarar endast för att bevaka att revideringar sker i enlighet med handlingsplanen.