Mångsidig svamp från restprodukter kan ersätta fiskmjöl

– Fiskmjöl består av nedmalen småfisk. Att man inte kan öka mängden fiskmjöl för att möta efterfrågan är naturligtvis problematiskt. Därför finns det ett stort intresse hos näringslivet att hitta alternativa källor som exempelvis trådbildande svamp, säger Patrik Lennartsson, vid Institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås.

Hittills har forskarna inom projektet Avfall till etanol och fiskfoder odlat svamparna med hjälp av restprodukter från pappersmassaproduktion, skogsbruk, juiceproduktion och nuvarande bioetanolproduktion. Man tillsätter redan odlad svamp och vatten och låter den växa. Sedan skördas den med en sil.
– Ur miljösynpunkt kan användningen bidra till att vi inte fiskar ut haven på småfisk, säger han.

Fakta:
Redan 1999 började forskare numera knutna till Högskolan i Borås titta på svampar som kom från rester från produktion av pappersmassa och svamparnas användningsområden.

Dessa svampar började man då använda för att producera etanol. Sedan dess har forskningen kring svampen spunnit vidare. Bland annat beskriver en avhandling från 2010 hur den kan användas i superabsorbenter, alltså material som suger åt sig vätska.

I nuläget är det dock mest intressant att använda svampen som foder. Forskare från Högskolan i Borås har varit delaktiga i att ta fram idén tillsammans med forskare från Göteborgs universitet.

En annan produkt där man använder trådbildande svamp som proteinkälla är den vegetariska maträtten Quorn.

Försöken pågår för fullt i labben på högskolan men har också gjorts i större skala av företaget Cewatech, med flera. Därefter har de matat lax med svampen.
– Det fungerade bra. Fisken gillade att äta svampen och växte lika bra och kanske till och med bättre på svampen än endast fiskmjöl. Det är proteinet i svampen som gör att den fungerar som foder. Dessutom innehåller den flera bra fetter, säger han.

Hos Cewatech producerades svampen i ett kärl på 3-4 kubikmeter. Till våren kommer forskarna vid Ingenjörshögskolan i samarbete med Lantmännen Agroetanol att göra pilotförsök på kärl som är 80 kubikmeter för att producera svamp och bioetanol. Industriskalan ligger på några tusen kubikmeter, så det är en bit kvar innan produktionen kan nå industrin.
– Det är dyrt och det kan bli väldigt stora skillnader när vi skalar upp från försöken i labbskala. Men intresset från näringslivet är stort, säger Patrik Lennartsson.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Patrik Lennartsson