Var händer med våra lokaler i den nya organisationen

Hur går arbetet med lokalprojektet?


– Vi börjar med att sätta samman en arbetsgrupp för respektive akademi, i samband med att de tre akademicheferna tillträder, och en arbetsgrupp för verksamhetsstödet. Grupperna kommer därefter att arbeta fram lokalprogram utifrån den nya organisationsstrukturen, i samråd med den personal som ska använda lokalerna. I ett lokalprogram kartläggs hur många arbetsplatser som behövs av olika kategorier och alla andra lokalbehov som behöver uppfyllas för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. 

När får man veta om man behöver flytta?


– I höst beräknar vi vara färdiga med lokalprogrammen för hela högskolan som ska fastställs av rektor. Därefter genomförs i samråd med Akademiska hus en inplaceringstest som visar hur högskolans olika verksamheter bör lokaliseras i högskolans befintliga lokaler. Målsättningen för inplaceringsarbetet är att försöka tillgodose de lokalbehov/sambandskrav som redovisas i lokalprogrammen på ett kostnadseffektivt sätt.

När kommer folk att börja flytta?


– För de flesta kommer det inte att bli aktuellt att byta lokaler förrän tidigast i slutet av året. Enstaka temporära lösningar kan bli aktuellt, men vi vill självklart undvika att flytta runt någon mer än nödvändigt. I de fall där det kommer att krävas en ombyggnad av lokalerna kan arbetet behöva delas upp i etapper och då tar det förstås längre tid.