Var med och utforma ForskarFredags massexperiment

De senaste fem åren har olika massexperiment genomförts med goda forskningsresultat och mycket uppmärksamhet som följd. Förra året deltog 11 000 elever i ett projekt som undersökte höstlövens utveckling.

Andra experiment har undersökt bland annat koldioxidhalter i klassrum och akustiken i klassrum.

Experimentet genomförs under några hösveckor i anslutning till vetenskapsfesten ForskarFredag som i år är den 26 september. De resultat som experimentet genererar ska vara intressanta för skoleleverna, forskarna och samhället i stort.

Läs mer

Mer om ForskarFredag och massexperimentet läser du här.

Är du eller känner du någon forskare eller forskargrupp som kan vara intresserad. Hör av dig till anna.kjellsson@hb.se