Vill du tävla i Forskar Grand Prix?

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I Sverige kallar vi det ForskarFredag och koordineras av Vetenskap & Allmänhet. Runt om i hela Europa på denna dag erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Och Högskolan i Borås är ett av dem.

Syftet med ForskarFredag är att skapa mötesplatser för forskare och allmänheten i hela landet. Det ska skapa ett intresse för forskaryrket, belysa lokal forskning och framförallt forskning som berör oss i vår vardag.

Nu söker vi forskare som vill vara med i ett av, eller båda, arrangemangen som Högskolan i Borås anordnar:
”Låna en forskare”
Forskaren blir utlånad till en skolklass under 30-45 minuter under dagen för att prata dels om sin forskning men även om sig själv – vad gör en forskare, varför blev jag forskare?

På detta sätt kan forskarna hjälpa till att skapa ett intresse för forskaryrket och främja forskningskarriärer bland barn och unga. Dessutom får forskarna och skolelverna ett direkt utbyte av varandra.

Forskar Grand Prix
Forskarna tävlar på kvällen under seriösa men lättsamma och festliga former i att presentera sin forskning på tre minuter. Vinnaren går vidare till Stockholmsfinalen i december. Under månaderna fram till september kommer forskaren få stöd och coachning i sin presentation.

Genom Forskar Grand Prix får allmänheten se att forskning kan förmedlas på ett begripligt, fängslande och inspirerande sätt. Publiken får också en underhållande upplevelse samtidigt som de får veta mer om forskning. Dessutom får forskarna som deltar en bra övning i att kommunicera om sin forskning, något man som forskare har nytta av i genom hela karriären. 

Är du intresserad av att var med i en eller båda aktiviteterna? Skicka en intresseanmälan till Anna Kjellsson senast 17 april.

Läs mer om ForskarFredag.

Se videos från förra årets final i Forskar Grand Prix. 

Text: Anna Kjellsson