Biblioteksmodell i annan tappning

Jonas Söderholm med en borrmaskin i handen

Ett samtal med Jonas Söderholm blir ett samtal om folkbibliotekets roll i samhället. Ska de ägna sig åt att låna ut prylar som kläder och verktyg, och därmed fungera som affärsmodell när det kommer till cirkulär ekonomi?

Kritiskt öga

– Självklart finns det en skeptisk röst inom mig som undrar om bibliotek ska ägna sig åt detta. Å andra sidan har biblioteken ägnat sig åt tjänstefiering av produkter länge, säger Jonas Söderholm. Om man köper en borrmaskin är det inte borrmaskinen man vill ha utan man köper hålet i väggen.

Hållbarhet är en viktig aspekt i Jonas Söderholms avhandling "Borrowing and consumerism: The future of public library collections for sustainable communities". Studien är utförd på folkbibliotek – i Berkeley och Oakland på den amerikanska västkusten – som lånar ut verktyg. 

Social och ekonomisk hållbarhet

– Det är bara några få av de jag intervjuade som pratade om globalisering och kommersialism. Flera berättade istället om verktygsbiblioteket som en gemensam resurs, en kunskapsbank och ett sätt att komma igång med reparationer eller den egna verksamheten. Andra har helt enkelt inte plats med verktyg hemma och tycker att det är smidigt att låna. Mer fix i stugorna kan få fart på den lokala handeln eftersom man fortfarande måste köpa färg och spik.

Jonas Söderholm är den första som forskar på verktygsbibliotek som fenomen. För bara fem år sedan var det inte många som visste vad det var för något. Idag har ordet spridits och på svenska bibliotek finns det på sina håll några mindre verktygssamlingar men ännu inga renodlade verktygsbibliotek.

– Det här betyder inte att vi borde ha den här typen av bibliotek överallt. Men det finns uppenbarligen andra sätt att göra det på än att folk ska köpa allting.

Nya tankar föds

På verktygsbiblioteken som Jonas Söderholm undersökt är personalen i grunden hantverkare och har en djup ämneskunskap. Det är inte ovanligt att konsultationssituationer uppstår där personalen rekommenderar andra tillvägagångssätt och verktyg för det tänkta ändamålet.

– Man ser en tydlig skillnad på vad bibliotekarierna kan bidra med. På vanliga bibliotek säger inte personalen: nej, låna inte den boken – ta den här istället! Det blir uppenbart att innehållet spelar en stor roll och därför kan man tänka sig en annorlunda bibliotekarieutbildning i framtiden.  

Till forskarens profilsida 

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Privat