Fler tidskrifter till biblioteket

Vi har köpt in samtliga nummer av dessa 28 tidskrifter, dvs man kommer åt alla nummer från volym 1 nummer 1 fram till det senaste numret. Några av tidskrifterna som ingår i paketet är:

  • Cataloging & classification quarterly (från 1981 fram till idag)
  • Journal of Library Administration (från 1980 fram till idag)
  • Serials librarian (från 1977 fram till idag)
  • New Review of Academic Librarianship (från 1995 fram till idag)
  • New Review of Children's Literature and Librarianship (från 1995 fram till idag)

Samtliga artiklar i våra nya tidskrifter är givetvis elektroniska och du hittar dem i fulltext via Summon. Skulle du hellre vilja titta i enstaka nummer av varje tidskrift söker du fram tidskriften här eller i appen BrowZine.