Fulltext via Google Scholar ur funktion

För närvarande fungerar inte länkningen till bibliotekets fulltextresurser via Google Scholar. Enligt vår länkserverleverantör är en lösning på problemet framtagen och länkningen via Google Scholar kommer att fungera igen onsdagen den 26 november.

Under tiden detta problem finns hänvisar vi till sökningar efter fulltext i Summon eller annan föredragen databas.