Grants and Innovation Office är i gång

Annika Bergman

Ansökningar till forskningsfinansiering har blivit allt mer invecklade. Därför är det nödvändigt att våra forskare får uppbackning och stöd i ansökningsprocessen.

Målet är mer forskning

Från och med 1 november har Högskolan i Borås en samlad stödfunktion för forskning och innovation. Nu börjar uppbyggnaden av ett administrativt och strategiskt stöd med kvalificerad rådgivning för forskare, administratörer och ledning i forskning och innovation. Högskolan har som ambition att stärka forskningen. Målet är att nå en fördelning på 60/40 i relationen utbildning och forskning. En ambitiös målsättning, som kommer kräva mer extern forskningsfinansiering. I takt med att finansieringslandskapet förändras och högre krav ställs på lärosätena i form av samordning och prioritering av ansökningar och program, finns ett behov av mer stöd. Detta kommer nu GIO att stå till förfogande med.

Annika Bergman har en bakgrund som forskare inom klinisk genetik vid Sahlgrenska Akademin, hennes avhandling handlar om ärftliga faktorer för bröstcancer. Hon har också arbetat som forskningsrådgivare på motsvarande stödfunktion vid Göteborgs universitet. GIO är en typ av stödfunktion som finns på de flesta lärosäten runt om i landet i dag.

– Det kan handla om att hjälpa till med forskningsansökningar och hantera kontrakt. Men vi kan också vara ett bollplank för forskare, ett stöd för hur de ska prioritera och strategiskt bäst lägga upp sin forskning. Tillsammans med den enskilde forskaren eller forskargruppen kan vi avgöra vilka finansiärer och utlysningar som är lämpligast.

Nyttiggörande av forskning

När innovationsrådgivningen nu organiseras i samma verksamhet som forskningsstödet kommer GIO också att kunna ge support i hur man kan omvandla sin forskning och sina kunskapstillgångar till faktisk nytta, så kallat nyttiggörande av forskningsresultat.

– Det kan handla om kommersialisering, men det finns många andra vägar för en innovation att komma till användning och nytta för samhället och individen. Många finansiärer av forskning kräver idag att man kan visa på att projektet man föreslår i sin ansökan har en relevans och "impact", och där kan en innovationsrådgivare vara behjälplig, säger Annika Bergman.

Håller koll på Horizon 2020

EU:s ramprogram för forskning och innovation heter Horizon 2020. Det omfattar 80 miljarder euro. Ett enormt program för forskning och innovation som inte är helt okomplicerat att sätta sig in i.

– Eftersom det är så omfattande är det svårt att som enskild forskare hålla koll på de utlysningar som görs. Det kan också vara snåriga regelverk att förhålla sig till så vi kan hjälpa till med att se till att allt är med, och att man uppfyller nödvändiga kriterier och regler. Det är ju aldrig roligt att ha jobbat länge med en ansökan och sen blir den inte ens bedömd bara för att man missat några formalia.

GIO växer

I dagsläget består GIO av tre tjänster. Det är förutom Annika Bergman, innovationsrådgivare Stefan Dahlin och Jonas Rimbäck (tjänstledig). Just nu pågår rekrytering av en forskningsrådgivare och en avtalsjurist.

– Vi hoppas att de är på plats så snart som möjligt efter årsskiftet, säger Annika Bergman.

GIO är en stödfunktion främst för de tre akademiernas forskare, placerat i staben som en del av Verksamhetsstödet. De arbetar nära vicerektor för forskning samt utvecklingsdirektören och ingår i rektors innovationsråd och forskarråd.

– Vi hoppas också snart kunna fortsätta utveckla GIO så att vi ännu bättre kan stötta forskare och administratörer när projektet väl startat.

Redan i full gång

Annika Bergman har, sedan hon började som samordnare för stöd för forskningsfinansiering i september förra året, varit i kontakt med de flesta seniora forskare vid högskolan och tror att de flesta känner till att hon finns som en resurs. Från vissa håll har man redan sett stort värde i att få stöd i forskningsfrågor. Annika Bergman menar att det alltid är bra att bolla sina forskningsansökningar med andra för att få nya perspektiv på sina formuleringar och prioriteringar.

– Även om du inte vänder dig till GIO, låt kollegorna läsa och be dem kommentera och ge förslag på förbättringar.

Bäst resultat blir det i ansökningar där lusten och engagemanget kommer till uttryck i texten, menar hon.

– Man måste tidigt få granskaren att bli nyfiken och vilja läsa mer, det krävs att man kan sälja sin idé. Men det viktigaste för att lyckas i konkurrensen om medel, kommer alltid att vara själva forskningen och kvaliteten på den nya kunskap, metod eller teknik man vill skapa. Att skriva ansökningar kan vara ett tålamodskrävande arbete. Ibland kan man behöva göra om en ansökan flera gånger, innan man når i mål.

Text: Erik Holmlund
Foto: Suss Wilén