Grundkurs i utbildningsprogrammet PYC (Parenting Young Children)

Ett australiensiskt program som översatts till svenska förhållanden


PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien och sammanställt utifrån mångårig forskning genomförd av Sheila Eyberg och Maurice Feldman. Det är det enda svenska utbildningsrogrammet som är anpassat till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Sedan 2010 pågår ett nationellt forsknings- och utvecklingsprojekt för att pröva och utveckla PYC till svenska förhållanden. Det görs i samarbete mellan Parenting Research Centre i Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU Väst/GR, FoU-Centrum för vård, omsorg och socialt arbete i Linköping och Regionförbundet Uppsala län. Projektet finansieras av medel från Arvsfonden.

PYC är idag prövat i 26 kommuner. Projektet pågår till och med 2014 och de preliminära resultaten är goda.

Från och med år 2015 kommer det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet att drivas av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum i Linköping och Regionförbundet Uppsala län ingår.

Grundutbildning i mars 2015

Uppstarten av svenska PYC blir att erbjuda en grundutbildning den 3 till 5 mars 2015. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionhinder och som vill kunna arbeta med PYC som metod. Var i Sverige utbildningen kommer att äga rum (Uppsala, Göteborg eller Linköping), beror på var de flesta deltagarna kommer ifrån.

Grundutbildningen i PYC innehåller tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter ges metodstöd vid nio tillfällen. Metodstödet sker i mindre grupper ca en gång per månad, två och en halv timme per tillfälle. Metodstödet syftar till att vara ett stöd under inlärningen av en ny metod och i det konkreta arbetet med föräldrarna.

En utbildningsplats 15 400 kr (exkl. moms) och innefattar tillgång till PYC-manualen, tre utbildningsdagar i följd och tillhörande metodstöd. Utbildningskostnaden kan delas upp på två budgetår om man önskar det.

Ytterligare information om PYC och grundutbildningen

För frågor kontakta: