Medarbetaren i fokus

Hallå där, Laura Darcy...

Du skriver just nu på din avhandling ”The everyday life of young children with cancer”. Där har du följt en grupp barn hos Drottning Silvias barncancercentrum i Göteborg.

Berätta lite om din avhandling.

- Den handlar om småbarns liv med cancer och hur man kan påverka hur de har det i sin vardag under behandling och även under den tiden som följer efter behandlingen, när barnen blivit friskförklarade. De har då en annan vardag framför sig och behöver hjälp och stöttning i den.

 Vad är det viktigaste som du har lärt dig under detta arbete?

- Jag har lärt mig att livet är skört. Man får sig en tankeställare när man möts av lidande. De här barnen som jag träffat ser sig inte som offer utan fokuserar mycket på att bli friska. Det är viktigt att man inom vården ser till att barnen har ett socialt liv under behandlingen och att man också blir duktiga på att stödja dem över tid. Sjukvården är redan duktig på att rädda liv, men det är viktigt att också leva ett liv.

 Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?

- I grunden är jag barnsjuksköterska och undervisar därför i barndelen av  sjuksköterskeutbildningen. Jag undervisar också i folkhälsa för våra blivande distriktssjukssköterskor. Just nu går all tid åt till att skriva. Jag är färdig med alla intervjuer och håller på att skriva på kappan som håller samman de olika artiklarna i avhandlingen. Avhandlingen kommer att bli klar i juni.

 Vad är roligast i ditt arbete?

- Att utvecklas och så småningom kunna påverka och förhoppningsvis kunna skapa förändring ute i verksamheter genom min forskning. Det är också intressant att lära sig mer om forskarvärlden. Som doktorand får jag vara nyfiken och har möjlighet att ifrågasätta det som lärs ut i utbildningen. Jag tycker också att det är roligt att kunna påverka hur framtida sjuksköterskor kommer att ta hand om barnen i vården.

 En sista fråga, har du någon dold talang?

- Jag spelar både gitarr och sjunger.

 

Tips! Läs mer om Laura Darcys forskning i senaste numret av 1866. Tidningen kommer också i pappersversion till era postfack.

Text: Turid Oom
Foto: Peter Andersson