Nya rutiner för bokning av lokaler i Textile Fashion Center

Högskolan i Borås har en överenskommelse med Borås Stad angående bokningar av hörsalarna i Textile Fashion Center. För den som önskar boka Vestindien och Garfveriet gäller följande:

Vestindien B och Vestindien C

Högskolan i Borås har nyttjanderätt för lokalerna Vestindien B och Vestindien C måndag-fredag kl. 08:00-18:00.
Bokning: Dessa lokaler kan bokas i Kronox, via huvudbokare om du själv inte har behörighet, samt via bokningen@hb.se.

Vestindien A

Högskolan har ingen nyttjanderätt på denna lokal. Det finns dock möjlighet att nyttja lokalen vid tillfällen där högskolans anställda är i behov av hela Vestindien eller vid tillfällen då högskolan inte har lediga lokaler för sin verksamhet.
Bokning: För att göra en bokningsförfrågan av Vestindien A, skicka förfrågan till bokningen@hb.se.

Garfveriet

Högskolan har ingen nyttjanderätt på denna lokal, den går dock att boka externt mot avgift men bokningen ska ändå gå via bokningen@hb.se

Praktisk information

Salarna är inte utrustade med dator. Tänk på att informera exempelvis gästföreläsare om att de behöver ta med egen dator.

Handmikrofon och mygga finns att kvittera ut i receptionen på Textile Fashion Center vid behov.

Vid önskemål om uppstartshjälp, boka via bokningen@hb.se (gäller enbart Vestindien B och C).

Tänk på att det kan vara andra arrangemang i direkt anslutning till din bokning. Möblering i salarna är så kallad skolsittning och vid eventuell ommöblering måste lokalen återställas efter avslutade bokning.

Under www.hb.se/lokaler finns mer information och praktiska tips om lokalerna.

Text: Kommunikationsavdelningen