Nyhetsbrev nr 3:2014

I det här numret berättar vi om den pågående utvärderingsverkstaden där alla ägargrupper deltar. Ett nytt projekt om inkontinens är på gång och en pilotstudie om informationssökningstjänst startar. Vidare berättar vi om att formerna för verksamhetens brukarråd ses över och att ett avtal nu är klart för att få använda utbildningsprogrammet PYC (Parenting Young Children) i Sverige.

Trevlig läsning och glöm inte att reservera datum och anmäla dig till nästa års seminarier!

Läs och ladda ner nyhetsbrevet:
www.fous.se/nyhetsbrev

.