På plats vid Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö

– Jag och Per-Åke Karlsson som är vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd kommer att finnas på plats var sin dag för att presentera aktuell forskning inom äldreområdet. Samtidigt är det ett tillfälle att lyssna på en rad intressanta föredrag som rör viktiga äldrefrågor. Mässan besöks av ett par tusen människor från hela landet och goda möjligheter finns till både till nätverkande och till att få nya impulser, berättar Margareta Lundberg Rodin, t.f. verksamhetschef.

Bilden visar Margareta Lundberg Rodin till vänster tillsammans med Agneta Kullén Engström från Högskolan i Borås.

Äldreomsorgsdagarna är en konferens för personal inom äldreomsorgen. Konferensen pågår vid Stockholmsmässan i Älvsjö den 26-27 november och årets tema är delaktighet och inflytande för alla.

Läs mer om Äldreomsorgsdagarna  (extern länk)


Text: Anna Nilsson
Foto: Margareta Fredman