Moral i försörjningskedjor diskuteras i ny avhandling

På onsdagen spikade David Eriksson, forskarstudent inom logistik, sin doktorsavhandling ”Moral (De)coupling: Moral Disengagement and Supply Chain Management” inom ämnet logistik.

Den 10 december disputerar han på Högskolan i Borås. Se kalendariet.

Foto: Solveig Klug