Studenterna får nytt system för tentamensanmälan

– Det kommer bli ett förbättrat system som är säkrare att anmäla sig i, säger Yvonne Ohlsson, chef för Studentcentrum på Högskolan i Borås.

Det som finns idag har inte fungerat tillräckligt bra. Med det nya systemet kommer alla studenter kunna anmäla sig till tentamen, även de internationella. Tentamensanmälan kommer vara en del i den nya Ladokportalen.