Rachma Wikandari har spikat sin avhandling

Den 27 november försvarar hon avhandlingen "Effects of Fruit Flavors on Anaerobic Digestion: Inhibitions and Solutions"  på Högskolan i Borås.

Se kalendariet.