Redo för fler utbildningsplatser

Exteriör, högskolan

– Vi behöver 100 ytterligare designplatser för att svara mot behov och efterfrågan. En större konstnärlig utbildning innebär en manifestation av områdets betydelse och en möjlighet att bedriva omfattande utbildning på alla nivåer.

Det textila kluster som vuxit fram vid Högskolan i Borås möts av lovord från näringsliv och politiskt håll. Men än så länge har lovorden inte omsatts till några ökade anslag för utbildning och forskning. Detta hoppas nu Björn Brorström ska förändras.

– Vår vilja att satsa vidare ska ses som ett erbjudande. Regeringen måste uppvisa mod, vilket i sammanhanget innebär att våga satsa på starka miljöer och skapa förutsättningar för att bygga profiler. Det här gäller inte enbart oss utan alla lärosäten med små basanslag men med tydliga och konkurrenskraftiga nationella profiler.

Regeringen föreslår också att de 5 000 nya platserna successivt ska öka för att år 2018 uppgå till drygt 14 000 stycken. Budgetens ramar behandlas i sin helhet i riksdagen den 3 december. Utgiftsområdet utbildning och forskning behandlas separat den 11 december. Hur dessa nya utbildningsplatser eventuellt ska fördelas mellan lärosäten, meddelas i senare regleringsbrev. 

Fler platser på lärar- och sjuksköterskeprogram

Regeringen uttrycker dock redan nu i sitt budgetförslag att vissa yrkeskategorier måste prioriteras för att möta arbetsmarknadens behov. Av de 5 000 platserna är 1 250 vikta för bland annat förskollärarutbildning, lärarutbildning barnmorskeutbildning och sjuksköterskeutbildning.

– Vi är självklart beredda att ta vårt ansvar och bidra med fler platser där så krävs. Vi har utbildningar av hög kvalitet inom de områden det handlar om, säger Björn Brorström.

Läs mer

Läs avsnitt (utgiftsområde 16) om regeringens budgetförslag gällande fler utbildningsplatser, i pressmeddelande från Regeringskansliet.

Text: Erik Holmlund
Foto: Anna Sigge