Samarbete med Indonesien stärks inom resursåtervinning

Foto: Representanter för indonesiska kommuner i samtal med Borås Waste Recovery om hållbart samhällsbyggande.

Vid besöket träffade den indonesiska delegationen representanter för Borås Waste Recovery AB, där Högskolan i Borås ingår som partner, och fick en presentation av hur man samarbetar i Borås kring avfallshantering och återvinning.

−Delegationen från Indonesien är utsänd av Ministry of Public Works för att följa upp det bilaterala avtal som skrevs under av Indonesiens president och Sveriges statsminister i våras. Fokus är utveckling av Hållbara städer och då förstås också hållbar avfallshantering som en central del. Vi diskuterade också aklademisk samverkan och kapacitetsbyggande i relation till det liksom finsiering, säger Hans Björk.

Under dagen besöker man olika avfallshanteringsanläggningar i Borås, Sobacken, Miljörummet Norrby, återvinningsstationerna på Norrby och Boda, reningsverket i Gässlösa, Ryaverket samt Högskolan i Borås. Man närvarade också vid en disputation då den indonesiska forskarstudenten Rachma Wikandari försvarade sin doktorsavhandling.

De indonesiska kommunerna Palu, Probilinggo och South Tangerang samarbetar redan med kommuner i Sverige och vill utöka samarbetet.

Högskolan i Borås inledde 2009 ett samarbete med staden Palu inom Waste Recovery – international partnership som numera är ett bolag. Med bidrag från Tillväxtverket uppfördes en anläggning för biogasproduktion från avfall, anläggningen togs i bruk i maj 2014. Samarbetet med Borås har också lett till ett Symbiocity-program med stöd från Sida. Målet är att kunna starta ytterligare projekt kring avfallshantering.

Staden Probilonggo är vid sidan av Palu en pilotstad för ett sida-stött Symbiocity-projekt. Projektet genomförs i samarbete med Helsingborgs stad.

South Tangerang samarbetar för närvarande med Timrå kommun inom ett ICDL-projekt kring avfallshantering.

Borås Waste Recovery AB är ett samarbetskonsortium där de fyra parterna, SP, Borås stad, Borås energi och miljö AB samt Högskolan i Borås ingår.

ICLD – Internationellt centrum för lokal demokrati är ett Sida-samarbete mellan kommuner för ett hållbart samhällsbyggande.

Foto: Linda Eliasson, Borås energi & miljö AB, Jessica Magnusson, Sp och VD för Borås Waste Recovery AB, Anita Pettersson, programansvarig för masterprogrammet i resursåtervinning, Hans Björk, lärare samt högskolans representant i Borås Waste Recovery, med delegationen från Indonesien Jan Sopaheluwakan, Eddi Santosa, David Ketaren, Noviar Andayani, Andi Mulhanan Tombolotutu, Rahmat Sahabuddin Kawaroe Mohammad Malatantra Lamadjido, Budi Krisyanto, Benyamin Davnie, Siti Irma Suryani samt Amirudin.

Text och foto: Solveig Klug