Samarbete med Shanghai växer sig större och starkare

I slutet av oktober var en delegation från högskolan på plats i Kina för att fördjupa samarbetet med University of Shanghai for Science and Technology (USST) och Shanghai University (SHU).

– Vi får lära känna en ny kultur som dessutom bubblar fullständigt av utveckling, säger Rolf Appelkvist, f.d. prefekt vid HIT och initiativtagare till samarbetet som inleddes initialt med USST 2009.

Idag tar Högskolan i Borås emot drygt 20 studenter per år och skickar lika många, bland annat i det gemensamma programmet IMIT, International Marketing and IT.

Ny epok
Delegationens besök inleddes med en mottagning med utbytesstudenter från Borås som studerar vid USST. Delegationen besökte sedan Nordic Baltic Culture Center där Rolf Appelkvist varit föreståndare sedan 2012.

– Rektor Björn Brorström överlämnade en tavla som gåva till centret, en markering över högskolans roll i etablerandet av centret. En värdig avslutning efter min tid som föreståndare, säger Rolf Appelkvist.

Centret leds fortsättningsvis av Harrieth Sääf, en f.d. student i Borås, som nu bor i Shanghai.

Bibliotekshögskolan är en ny aktör i sammanhanget som intresserar University of Shanghai. Deras School of Library, Information and Archive rankas som nummer nio i Kina inom sitt område.

Globalt erkännande
Efter att Rolf Appelkvist och Jenny Balkow, universitetslektor vid Högskolan i Borås, besökt dem och beskrivit Bibliotekshögskolans verksamhet reste en delegation från universitetet till Skandinavien under hösten. De besökte ett flertal lärosäten, men främst Bibliotekshögskolan, för att se över möjliga samarbetsformer.

– Så de är inte ovetande om den utbildning och forskning som bedrivs här. Man kan säga att detta är en del av vårt erkännande globalt, säger Elena Maceviciute, professor på Bibliotekshögskolan.

Nu ska utbytesavtal tecknas och inför nästa år är planen att ansöka om medel ur Linnaeus Palme. Men redan till hösten sker ett första utbyte på grundnivå mellan bibliotekariestudenter. 

– Viljan från båda håll var mycket tydlig så jag skulle bli förvånad om detta inte blir av. Bibliotekshögskolan arbetar för att deras distansutbildning, master i biblioteks- och informationsvetenskap, ska kunna ges på campus också. Och då öppnas möjligheter för ett utbyte även på masternivå, säger Rolf Appelkvist.

Samarbetet breddas
På University of Shanghai for Science and Technology finns goda möjligheter för utbyte med lärarutbildningen. Utbytet berör ämneslärare i engelska där studier och praktik i Shanghai ingår och vice versa.

Även Textilhögskolan stärker sitt samarbete med lärosäten i Shanghai.

Text: Rebecca Lindholm 
Foto: Privat