Synergieffekter inom Informations- och Kommunikationsteknik

Högskolan i Skövde

Sedan 2013 driver högskolorna i Borås och Skövde ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen.

Den 19 november hölls en träff i Skövde där sju projekt inom forskningsområdet IKT presenterades och synergieffekter diskuterades.

– De fenomen som vi utforskar idag blir mer och komplexa, och då räcker det inte med en specifik ämneskompetens. Här berikas vi genom att vi kan använda fler kompetenser och perspektiv på det vi studerar, säger Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås.

Forskarna som deltog i under träffen fann att de olika projekten är långt framskridna. Nasrine Olson, universitetslektor vid Högskolan i Borås, upplevde det mycket positivt.

– Det var spännande att se hur de andra ligger till och att det går framåt. Grupparbetet som Stefan Dahlin, innovationsrådgivare på Grants and Innovation Office, höll om strategisk idéutveckling var ett mycket konstruktivt inslag. Samarbetsidéer vidareutvecklades och ett antal beröringspunkter lyftes upp.

Nasrine Olson projektleder ”INCITE – Information Fusion as an E-Service in Scholarly Information Use” som enkelt förklarat syftar till att göra det smidigare för forskare att hantera stora mängder data.

­– I Skövde har de kompetens kring datalogi, algoritmer och datavisualisering medan vi besitter kompetens inom bibliometri och användarnas informationsbehov och beteendemönster. Vi kompletterar varandra bra och har därför redan gett ut två vetenskapliga artiklar, etablerat kontakter med näringslivet och formulerat två ansökningar för externa medel. Just nu jobbar vi med en tredje artikel och fler ansökningar, avslutar Nasrine Olson.

Läs mer om IKT här

Text: Rebecca Lindholm