Screen-tryck med sensorer nästa för smarta textilier

Projektet är en förstudie och där man undersöker ett nytt material som kan användas till att göra en elastisk elektriskt ledande pasta till screentryck på textilier. Man ska också ta fram en process för tillverkning av textilier med integrerad elektronik.

Öppning för textilindustrin

Den nyligen utvecklade pastan kan tillsammans med en anpassning av tillverkningsprocessen leda till en öppning för svensk textilindustri när det gäller tillverkning av textilier försedda med sensorer för att mäta kroppsfunktioner för tillämning inom områden som personlig hälso- och skyddsutrustning och fitness.

−Vi ska utveckla ett elastiskt ledande skikt som ska sättas på textila ytor och sedan utveckla processmetoder för screen tryck för att tillverka tillförlitliga och hållbara elektroniska kretsar på textilsubstrat. Vi kommer främst att studera olika koncept för elastiskt ledande material baserade på kolnanorör och metallpartiklar, förklarar Fernando Seoane, biträdande professor, som leder projektet på Högskolan i Borås.

Projektet väntas leda till en förbättrad integration av elektronik i textilier och till att underlätta tillverkningen av textilier med integrerad elektronik genom att man kombinerar tryckt elektronik och smarta textilier.

I projektet medverkar även forskningsgruppen i polymerteknik på Högskolan i Borås, samt Boråsföretagen ACE Accent AB, Syverket AB och Swedish ICT ACREO i Norrköping.

Projektet löper över ett halvår och finansieras av Vinnova. 

Illustration på första sidan: Colourbox

Text: Solveig Klug