Sluta röka med SMS-stöd

– De flesta som röker vill egentligen sluta. Många har också gjort flera försök att sluta. Kanske kan detta bli ett hjälpmedel som får fler att lyckas, säger Anna Lena Jingnäs.

Studien handlar om ett sms baserat stöd i mobilen för att sluta röka. Deltagande är gratis.
Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information om vad deltagande innebär? Läs mer på www.nexit.nu.

Du kan också kontakta Anna-Lena Jingnäs på Studenhälsan om du har frågor om studien, eller mer generellt om rökning.

Text: Erik Holmlund