Sociala medier på djupet

Sociala medier

– Sociala medier förändras väldigt snabbt men forskningen förändras inte i samma takt. Vi kan ha artiklar som är några år gamla men som ändå är relevanta. Det är någonting som jag inte tror att alla studenter är beredda på, säger Charlotte von Essen.

Men det låter ju nästan lite mossigt?

­– Det är jag inte så säker på. Forskningen utreder och intresserar sig för mönster som går att följa över tid. Vi ska inte bara studera sociala medier utifrån ett användarperspektiv utan sätta på oss kritiska glasögon för att även kunna analysera baksidorna som t.ex. ryktesspridning och mobbing.

Vad säger forskningen?    

– Jag har precis läst en vetenskaplig artikel som visar att det inte är säkert att man får mer genomslag bara för att man är väldigt ärlig i en personlig profil, det kan faktiskt bli sämre. Annars behandlar forskningen bland annat hur skapandet av en personlig profil kan ingå i skapandet av ett socialt nätverk.

Ingår det någon trendanalys i kursen?

– Ja, det är ju naturligt när fältet förändras så snabbt. Studenterna får själva berätta om hur de använder sociala medier och så utgår vi ifrån det. En av examinationsuppgifterna går ut på att ta fram egen sociala medier-strategi och då gäller det att hänga med.

Kursen Sociala medier och social interaktion samlar ihop till 7,5 högskolepoäng. Den ingår i webbredaktörsprogrammet, finns som valbar kurs i bibliotekarieprogrammet och erbjuds som fristående kurs. Charlotte von Essen är kursansvarig tillsammans med David Gunnarsson Lorentzen.

 

Läs mer om den fristående kursen som ges på distans här