Största forskningsprojektet inom IT hittills

Forskare inom IT har lämnat en intresseanmälan till KK-stiftelsen som är något utöver det vanliga. Projektplanen innehåller tre till fyra delprojekt där minst två företag ska ingå i varje del. Nästa steg är en ansökan med deadline i mars 2015.

– Det här är en större budget än vad som är normalt för våra forskningsprojekt. Vi ansöker om finansiering på 12 miljoner från KK-stiftelsen och medfinansiering på lika mycket från näringslivet. Vi siktar alltså på en projektbudget på 24 miljoner kronor, säger Stefan Cronholm, biträdande projektledare för Innovating Digital Tehnology, och förklarar att de har goda förutsättningar att få igenom ansökan.

Stark forskargrupp

– Vi har inte bara kunskap om tekniken i sig utan också om hur människor interagerar med den och om hur tekniken kan göra nytta i organisationer och samhälle. Vår kompetens spänner över flera discipliner. Vårt mål är att leverera resultat som både gynnar näringslivet och flyttar fram kunskapsfronten, säger han och får medhåll av högskolans rektor Björn Brorström som konstaterar:

– Vi har en stark forskargrupp inom området och en satsning på ett projekt med möjlig finansiering från KK-stiftelsen och medverkande företag är strategiskt rätt och viktigt för högskolan.

Utökning av e-tjänster 

De olika delprojekten kommer preliminärt att handla om:

  1. Barriärer för att skapa digitala innovationer.
  2. Identifiering av tjänster (lösningar) för att reducera eller eliminera barriärer.
  3. Big Data – algoritmer för analys av stora datamängder.
  4. Innovativ digital teknik inom sportsektorn.

Projekledare för Innovating Digital Tehnology är Rikard Lindgren, professor i informatik vid Högskolan i Borås. De olika delprojekten kommer att ledas av professorer eller docenter i informatik.

Text: Rebecca Lindholm