Stort intresse för MIK

Ulrica Engström från Statens Medieråd om MIK i skolan

Förra veckans MIK-konferens på Högskolan i Borås lockade ett 40-tal skol- och bibliotekschefer, pedagoger och andra med intresse av att utveckla medie- och informationskunnigheten i sina organisationer.

Motsvarande konferenser genomfördes också vid Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Runt 200 deltagare var med på de fyra konferenserna.

Under dagen presenterades MIK-området från en mängd olika vinklingar.  Gunilla E Magnusson, bitr prefekt för Samverkan och uppdrag berättade om Högskolan i Borås uppdragsutbildning i medie- och informationskunnighet inom skolan. Kursen ges på 7,5 högskolepoäng och startar under våren 2015, men redan nu finns ett 60-tal anmälningar.

– Den här högskolekursen är den första i sitt slag och har väckt intresse hos både Statens medieråd och Utbildningsradion. Det specifika är att den vänder sig till såväl lärare, pedagoger som bibliotekarier. Här får man en bra plattform för samverkan kring MIK på skolorna säger, Gunilla E Magnusson,

Här kan du läsa kursplanen och få mer information om innehåll och upplägg.