Ta chansen att fortbilda dig eller undervisa utomlands

Det var väldigt givande och det känns i efterhand som väldigt nyttigt att få se hur andra länder arbetar med vad som visade sig vara liknande problem som ens egna, trots att våra kulturer och förutsättningar skiljer sig åt så pass mycket. Det var också kul att känna att vi kunde bidra med tips till deras verksamhet, säger Fredrik Karlsson, webbredaktör.

Högskolan i Borås har ett mångårigt och livaktigt student-, lärar- och personalutbyte med URV, i Tarragona, Spanien. Det började som ett lärarutbyte som utvecklades till att omfatta ett gemensamt svenskt-spanskt forskningsprojekt inom prehospital akutsjukvård.

Ur detta samarbete föddes intresse för fler lärare och annan personal att knyta kontakter via Erasmusutbyte med URV och ett flertal lärare, forskare och annan personal har hittills tagit möjligheten till att vidga sina perspektiv genom ett utbyte med lärosätet. Eva-Lotta Andersson, samverkanskoordinator, är en av dem.

– Eftersom jag bland annat har jobbat med forskningskommunikation var möjligheten att göra ett studiebesök på universitetet för att få veta mer om hur de jobbar med forskningskommunikation där intressant. Besöket har väckt många nya tankar och idéer kring hur vi kan jobba med och tänka kring kommunikation här hemma i Borås. Sedan blev det aktuellt att åka just i somras mer av en slump egentligen - det fanns platser kvar inom ramen för innevarande års Erasmusmedel för administrativ personal. Tanken på ett utbyte har funnits länge men nu uppenbarade sig möjligheten och då nappade vi.

Nu finns alltså nya medel för liknande utbyten att ansöka om för anställda vid högskolan. Än så länge finns det medel kvar och Eva-Lotta Andersson rekommenderar varmt sina kollegor att ta chansen.

– Jag rekommenderar absolut ett studiebesök! Ett råd är att vara oerhört tydlig med vad syftet med resan är. Särskilt om man reser som teknisk- eller administrativ personal, eftersom de internationella koordinatorerna och sekreterarna på plats på det utländska värdlärosätet förmodligen är mer vana att ta emot och göra program för lärare och forskare. Vi hade varit väldigt specifika med vad vi ville se och göra och fick ett bra utbyte tack vare det, men det var många av de vi träffade som trots detta trodde att vi var verksamma som lärare och blev förvånade när vi inte var det.

Läs mer

Mer information om Erasmus fortbildning hittar du här:

och om Erasmus undervisning här:

Se även Eva-Lotta och Fredriks blogginlägg här:

Text: Erik Homlund