Teknisk jourberedskap avvecklas

Från och med 24 november upphör Campusservice och IT med denna jourberedskap p.g.a. att denna tjänst inte efterfrågats i någon större utsträckning de senaste åren. Det kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet att boka planerad teknisk uppstartshjälp via bokningen@hb.se utöver ordinarie arbetstider, men vaktmästeriets jourtelefon med nummer 0709-433286 kommer att upphöra.

Instruktioner för att larma av:

Avlarmningsbehörighet finns nu på samtliga personalaccesser till alla larmade lärosalar.

  • Tryck "A"
  • Håll fram passerkort
  • Slå kod
  • Vänta på grön markering.

Under vardagar larmas alla lokaler av före kl 08:00 likt tidigare rutiner och ovanstående gäller endast under helger.

Text: Kommunikationsavdelningen