A3:s hållbarhetsarbete granskas

Vad innebär revisionen för A3?
– Det innebär att en extern revisor från SP kommer att vara hos oss den 4/11 kl 13-15. Hon kommer att genomföra en revision av vårt HU-arbete inom ramen för vår certifiering. Det börjar med en träff med ledningen och efter det kommer hon gå runt bland personal och studenter och ställa frågor till de hon möter.

Kan vem som helst bli tillfrågad?

– Ja, vem som helst kan bli tillfrågad och min gissning är att det blir frågor av typen, vad känner du till om HU-arbetet, vet du var du hittar information och handlingsplaner om HU på högskolan osv.

Varför revisionen viktig?

– Det är en omcertifieringsrevision vilket innebär att hela perioden som HB varit certifierad ska utvärderas och därefter får HB besked om vi blir omcertifierade och kan fortsätta som ett HU-certifierat lärosäte.


Läs mer om hållbar utveckling vid Högskolan i Borås här.

Hela högskolans arbete inom hållbar utveckling granskas 4-5 november.

Text: Rebecca Lindholm