Bibliotekshögskolan + University of Rwanda = sant

Deltagare i samarbetsprojektet

Redan från start var siktet inställt på att locka hit doktorander och masterstudenter med förhoppningen om att bidra till uppbyggandet av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda. Vi ringde upp Veronica Trépagny - ansvarig för projektet från Bibliotekshögskolans sida och nyss hemkommen från Rwanda - för att få reda på var vi står just nu.

Hej och välkommen hem från Rwanda! Hur har ni haft det?
– Tack! Det har varit en intensiv vecka med utvärdering av det gångna året. Projektet är SIDA-finansierat och ledare för alla fjorton delprogram träffade ambassadörer, ledningsgruppen på UR och utbildningsministern i Rwanda. Samtidigt hade Elena Maceviciute och Tuve Nordius, från Bibliotekshögskolan, kurser med bibliotekarier från hela landet. Så det var många aktiviteter och processer på en och samma gång.

Projektet har varit i gång i över ett år, vad har hänt?
– Oj, det har hänt mycket. Under det första samarbetsåret har det som tidigare hette National University of Rwanda uppgått i University of Rwanda och växt från 12 000 studenter till 30 000. Vi har arrangerat workshops kring det moderna forskningsbiblioteket och dessutom har Bibliotekshögskolan antagit den första doktoranden av två, och två masterstudenter av åtta.

På vilket sätt är projektet gynnsamt för Bibliotekshögskolan och Högskolan i Borås?
– På många sätt, så jag får försöka svara kort. Vi får nya kollegor och studiekamrater från Rwanda. Vår forskning breddar sig med fokus på ett land som inte tidigare studerats på högre nivå vid Bibliotekshögskolan. Och samarbetet bygger broar både inom som utom Högskolan i Borås. Så utifrån vår horisont bidrar det till såväl samverkan som internationalisering av grundutbildning och forskning.

Vad kommer att hända nu?
– Just nu kämpar vi klart med vår Progress Report och övriga handlingar som behöver lämnas in för att förra året ska anses avklarat. Samtidigt utvärderar vi våra insatser i höst och börjar mer detaljerat planera för våra aktiviteter i vår. I december får vi studiebesök av representanter fån Rwanda, det blir nog inte bara själva biblioteken som blir spännande för våra gäster under denna mörka och kalla månad! 

Text: Rebecca Lindholm 
Foto: University of Rwanda