Breddad syn på biblioteks- och informationsvetenskap

Alen Doracic, Tatjana Aparac-Jelusic och Srecko Jelusic.

– Det är viktigt för studenter att få en bild av hur man jobbar med biblioteks- och informationsvetenskap i andra delar av Europa. De behöver vidga sina vyer och jag ser verkligen fram emot att utveckla det här samarbetet, säger Tatjana Aparac-Jelusic.

I veckan har Tatjana Aparac-Jelusic och Srecko Jelusic träffat studenter och lärare för att diskutera och föreläsa om hur biblioteksverksamhet bedrivs i andra länder, det digitala arvet och forskningsutveckling inom fältet. Den förstnämnde var också gäst på Bibliotekshögskolans forskningsseminarium, som äger rum varje måndag med olika teman.  

– Vi hade en intressant diskussion efteråt där vi tog upp forskning som har bedrivits, forskning som överlappar varandra och vilken forskning som vi skulle vilja se mer av i framtiden. Inte minst handlade det om möjliga samarbeten inom dessa projekt, säger Tatjana Aparac-Jelusic och får medhåll av Alen Doracic, ansvarig för Bibliotekariesprogrammet på Högskolan i Borås.

– Det är viktigt för oss att stärka internationella samarbeten inom våra program. Jag är glad över att studenterna får en bredare insikt, man ser att de börjar tänka annorlunda, säger han.