Dags för forskare att söka till Vetenskapsfestivalen

– En fantastisk möjlighet för forskarna att nå ut till allmänheten och till skolungdomar, säger Anna Kjellsson, kommunikatör på Högskolan i Borås.

Syftet med festivalen är att visa en positiv attityd till forskning och vetenskap och uppmuntra till högre studier. Festivalen har ett öppet program som vänder sig till allmänheten och ett skolprogram för skolungdomar, där de tar emot 30 000 elever.

Fram till den 3 november kan forskare lämna in sina bidrag. Temat för i år är: På liv och död.

– Vi har massa forskning på detta tema, exempelvis inom vård, resursåtervinning och smarta textilier. Det hade varit väldigt roligt om vi var representerade. Förra gången deltog Smart textiles med en modevisning, vilket var väldigt uppskattat. Denna gång hoppas vi på flera bidrag, så vi kan visa bredden vi har inom forskning, säger Anna Kjellsson.

För att lämna in sitt bidrag: Ta en första kontakt själv. Presentera din idé och förklara varför den är så aktuell och spännande. I början av december lämnas besked om forskningen kommit med.

För skolprogrammet kontaktar du, Isa Aspegård, isa.aspegard@goteborg.com
För det öppna programmet kontaktar du, Jennie Turner, jennie.turner@goteborg.com

Text: Annie Klasén
Foto: Anna Kjellsson