Donationer och stipendier till kaffet

Fairtrade-fika i vardagsrummet

Fairtrade-fikat, som är ett uppskattat inslag där högskolans arbete med hållbar utveckling också uppmärksammas, samlade både studenter och anställda på Sandgärdet. Under fikat delades också de stora donationer som Gunnar Ivarson gör till högskolan och studentkåren ut. Högskoledonationen på tio miljoner kronor går till Stiftelsen för hållbart samhällsbyggande.

– Vi är oerhört tacksamma för den möjlighet vi genom detta får att utveckla vår forskning och utbildning, och då särskilt inom byggteknik och hållbart samhällsbyggande, säger rektor Björn Brorström.

Studentkåren i Borås var också tacksamma för Gunnar Ivarsons donation på två miljoner kronor. Donationen ska gå till att skapa en mötesplats med restaurang och pub i de nya lokalerna.
– För att visa vår uppskattning inrättar vi nu ”Gunnar Ivarsons dag” som ska firas årligen på Gunnars födelsedag den 11 september, under den dagen kommer vi också att uppmärksamma personer som gör bra saker för studentkåren, berättar Alina Berg, ordförande för Studentkåren i Borås.

 

Stipendier från Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Älvsborg var också på plats under Fairtrade-fikat och delade ut stipendier till fem uppsatser vid högskolan. Kommunikationschef Kerstin Häregård delade ut stipendier på 25 000 kronor till följande uppsatser:

 

  • Fackliga medlemmar och företrädares förhållningssätt till facket. I förhållande till arbetsmarknaden – arbetsplatsen och individen av Maria Nilsen
  • ”Jag kan tänka mig att det kan bli lite mer diskussion här” – En explorativ fallstudie om förändringsarbete och HR på tre svenska lärosäten av Liisa Falk
  • Vårdvalets betydelse för det hälsofrämjande arbetet – distriktssköterskans perspektiv av Anna Davidsson och Ulrica Rydin
  • I hemmets otrygga vrå – Ambulanssjuksköterskors upplevelse av en vårdsituation där ett barn misstänks leva under missförhållande av Linda Berglund och Emelie Jingmark
  • Risker i årsredovisningar och halvårsrapporter - En jämförelse mellan 90 företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm av Ida Carlshagen

 

Text: Johanna Avadahl
Foto: Turid Oom