Dyslexiveckan uppmärksammas på högskolan

– Det är en vanlig funktionsnedsättning, forskning visar att mellan 5-8% av befolkningen har dyslexi. Och det är den absolut vanligaste funktionsnedsättningen bland studenter inom högre utbildning.

Vad kan man göra som lärare för att underlätta?

– Framför allt är det viktigt att visa en förståelse för studentens läs- och skrivsvårigheter. Man bör fundera på hur man kan göra undervisningen mer tillgänglig – till exempel genom att lägga ut åhörarkopior i förväg på studentens lärplattform och se till att viktig information ges både skriftligt och muntligt.

Vilken är den största missuppfattningen om dyslexi?

– Vilken svår fråga. Tidigare idag sa jag till en kollega att ofta hör man att bokstäverna ”hoppar” för de som har dyslexi. Men det är ingen beskrivning som studenterna jag träffar brukar ge.

Vilken hjälp finns att få inom högskolan?

– Studenter som upplever läs- och skrivsvårigheter kan få kurslitteraturen inläst som talböcker, få handledning i programvaror och appar som kan underlätta läsande och skrivande, boka textsamtal och få handledning i studiestrategier. Studenter med dokumenterad dyslexi kan också ansöka om och beviljas särskilt pedagogiskt stöd. Det kan bland annat innebära att man får anteckningsstöd eller tentamensanpassningar så som förlängd tid.

Läs mer

Du hittar mer information om Dyslexia Awareness Week på European Dyslexia Associations webbplats.

och Dyslexiförbundet FMLS/Sverige skriver om veckan