Eventuellt driftstörningar i IT-system

Händer vid tangentbord

5 oktober
2 november
7 december

Information om kommande servicetillfällen och eventuellt information om längre driftsstopp avseende specifika system läggs ut på:

http://www.hb.se/Anstalld/Tjanster-och-support/IT-tjanster/