Få koll på dina utskrifter med PaperCut

Högskolan har bytt utskriftstjänst till PaperCut. Övergången gjordes den 2 september. Förändringarna berör främst debitering av utskrifter för studenter, men också hur systemet ger feedback till användare avseende utskrifter och saldo.

Utskrifter för personal fungerar precis som tidigare men du kan nu även logga in på utskriftsportalen för att få mer information avseende dina utskrifter. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du använder på högskolans datorer.

I portalen kan du

- se summering av gjorda utskrifter samt miljöpåverkan
- se transaktionshistorik
- se senaste utskriftsjobb
- webbutskrift - möjliggör att skriva ut office och pdf dokument från datorer utan att installera skrivardrivrutiner

Om du är inloggad på högskolans nät kan du enkelt se ditt aktuella saldo via en ikon nere till höger vid klockan. Dubbelklicka på ikonen så öppnas en ruta som visar aktuellt saldo. För personal visas ett minussaldo eftersom vi inte debiteras för utskrifter och ursprungssaldot är noll.

Kom ihåg att det är mer kostnadseffektivt att använda kopiatorskrivare före en vanlig skrivare. Driftskostnaderna är avsevärt lägre för en kopiatorskrivare, vilket gör att högskolan kan spara stora summor om fler använder sig av dessa i högre utsträckning.

 

 

Läs mer

För studenterna finns fler tjänster i portalen. Exempelvis att köpa och ladda på sitt utskriftssaldo.