Forskning och utbildning i fokus – stort firande 23 oktober

Days of Knowledge

Days of Knowledge är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads årliga gala där utdelning av medel sker. Högskolan har lyfts från den gemensamma galan.

– Vi har skapat dagen för att sätta fokus på forskning och dess betydelse för stadens utveckling. I kvällens gala ska forskningen visas upp, belönas och äras, säger Bertil Sparf, ordförande i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

– Sedan 1998 har stiftelsen investerat många miljoner i högskolans forskning och det betyder mycket för vår utveckling. Det är roligt att vi nu kan manifestera detta med en gemensam dag, tillägger Annie Andréasson, kommunikationschef vid Högskolan i Borås. 

Hållbarhet – den röda tråden

Days of Knowledge är uppdelad i två delar – ett dagsprogram öppet för alla, och ett kvällsprogram för speciellt inbjudna.  Årets tema är hållbarhet och det går som en röd tråd genom hela dagen.

– Först ut bland föreläsarna är Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och före detta språkrör för Miljöpartiet, som talar under rubriken ”Vad kan forskningen göra för att påverka samhället?”, berättar Annie Andréasson.

Under dagen ges också goda exempel på hållbar forskning och utbildning, då det bland annat delas ut diplom till de kurser som blir hållbarhetsdiplomerade 2014. Det delas även ut ett stipendium till en av de kurser som diplomerats för arbetet med hållbarhet under tidigare år. Kursen får 50 000 kronor för att utveckla sitt arbete ytterligare.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delar under kvällens galamiddag ut medel till nio forskningsprojekt vid högskolan.

Programmet för Days of Knowledge.

Text: Johanna Avadahl