Högsta betyg från UKÄ!

– Jag är jätteglad, jag fick faktiskt några glädjetårar i ögat. Det är häftigt att vi är med och fajtas i toppen nationellt med våra utbildningar, säger Marianne Strömberg, studierektor för masterprogrammet i pedagogiskt arbete och fortsätter:

– Det här är ett kvitto på att vi gör ett riktigt bra arbete inom masterprogrammet i pedagogiskt arbete, något vi medvetet har utvecklat över tid.

Av de 57 utbildningsprogram som granskades fick 19 utbildningar omdömet bristande kvalitet och 33 hög kvalitet. Endast fem utbildningar betygsattes med mycket hög kvalitet och magisterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås var alltså en av dem. Något som högskolans prorektor Martin Hellström är nöjd med.

– Mycket glädjande och välförtjänt! Jag vill gratulera alla berörda medarbetare och studenter vars engagemang och arbete ligger till grund för detta hedrande betyg, säger prorektor Martin Hellström och får medhåll från högskolans rektor.

– Det är ett mycket gott arbete utfört av medarbetare verksamma inom programmet. Jag är samtidigt inte så förvånad eftersom jag vet vilken hög kvalitet utbildningen har och jag har anat att det kunde bli så här. Det här stärker oss som lärosäte, att utbildningar når den högsta värderingen från UKÄ, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Läs mer i pressmeddelandet från UKÄ

Text: Rebecca Lindholm och Erik Holmlund
Foto: Rebecca Lindholm