Internationellt erkännande för Boråsprofessor

Mohammad Taherzadeh

Mohammad Taherzadeh är professor i bioteknik vid Högskolan i Borås, och hans grupp med doktorander och kollegor jobbar stenhårt i sin forskning om bland annat biogas, etanol och bioreaktorer. Mohammad blev officiellt en del av sällskapet i början av september, vid en konferens i Lille i Frankrike.

Hur känns det? 

Mycket roligt! En ära för både mig och högskolan.

Vad betyder en sådan utmärkelse för dig?

Det är ett erkännande för arbetet som både jag och hela gruppen i bioteknik här på högskolan har gjort inom bioprocesser, för att utveckla både material och energi med hjälp av mikroorganismer. Vi har flyttat fram kunskapens gräns. Denna utmärkelse visar att vårt arbete och resultat är internationellt erkänt!

Berätta mer om utmärkelsen.

Jag blev i och med detta en del av ett internationallt forum som har flera kända professorer i hela världen. Från Japan och Australien, till USA och Brasilien. Det ger en värdefull kontakt med många länder och kända universitet som kan utnyttjas i forskning, utbildning och innovationer.

Vad tror du varit avgörande för att du fått denna utmärkelse?

Vi har jobbat hårt i många år och levererat mycket i form av vetenskapliga artiklar i kända tidskrifter, bokkapitel, patent, konferensbidrag, med mera. Vår forskargrupp och jag som gruppledare är kända båda nationellt och internationellt.

Vill du avslöja vad du har på gång i din forskning fram över?

Vi har det senaste satsat mycket på innovation. Vi har ett par resultat som närmar sig kommersialisering. Nyheter kommer snart…

Text: Erik Holmlund