Internationellt samarbete inom pedagogisk utveckling stärks

Gary Campbell och representanter från CLU

Det är fascinerande att vi har så många olikheter men ändå så många gemensamma beröringspunkter. Det är när man strålar samman som nya idéer och samarbeten kan födas. Framöver kan man kan tänka sig ett utbyte av studenter, lärare och forskning, säger Gary Campbell.

Gary Campbell är övergripande ansvarig för ”Learning and Teaching Academy” och leder sedan många år utvecklingen av utbildningar vid UHI. De har 13 campus och över 70 lärcentra och studentgrupper vars studenter är spridda över hela Skottland.

University of the Highlands and Islands lite speciella situation med spridda campus kräver kreativa lösningar både vad gäller pedagogiska idéer och teknisk support. De ligger i framkant när det kommer till onlinekurser, nätbaserat material och videokonferenser. Framgångreceptet handlar om att hitta balans mellan teknisk support och det pedagogiska arbetet.

Under besöket har Gary Campbell bjudits på ett gediget program med presentationer, diskussioner och middagar. Han har hållit i öppna seminarer och träffat lärare, studenter och ledning samt representanter från Centrum för lärande och undervisning (CLU).

– Vi har fått verktyg för hur vi kan gå vidare för att stärka arbetet med högskolepedagogisk utveckling. Vi har träffats på olika nivåer och i olika konstellationer och även fått möjlighet att behandla specifika frågor som exempelvis flexibelt lärande, säger Anita Eklöf, IKT-samordnare vid CLU, och får medhåll från prorektor, Martin Hellström.

– Även om förutsättningarna är annorlunda i Borås kan vi lära oss mycket av erfarenheterna från University of the Highlands and Islands. Det är svårt att lyssna på Gary utan att bli inspirerad och utan att få massor med nya idéer och inspiration, säger Martin Hellström, prorektor, vid högskolan i Borås. 

Läs mer

Länk till tidigare nyhet från i somras om besök i Skottland

Text: Rebecca Lindholm