KursInfo får ett ansiktslyft

Skärmdump KursInfo

– I den nya versionen kommer vi i mycket större utsträckning än tidigare kunna anpassa KursInfo efter våra behov lokalt i Borås, säger Anna Sandberg Telléus, handläggare på Utbildningsstöd.

För att anpassa KursInfo efter användarnas önskemål har en referensgrupp bildats, bestående av representanter från organisationen.

– Resultatet är förhoppningsvis ett mer lättöverskådligt och tydligt verktyg, där de fält som verkligen används syns.

Fortsatt utveckling

I och med den nya versionen finns större möjlighet än tidigare att utveckla systemet. Fyra gånger om året levereras uppdateringar och det är fritt fram att föreslå förändringar och förbättringar fortlöpande. Antingen till representant i referensgruppen, eller direkt till ladok@hb.se.

– Det här är något vi har längtat efter, att vi förhoppningsvis kan utveckla KursInfo efter våra egna förutsättningar och behov, säger Jenny Anderbjörk, systemförvaltare för KursInfo.

Information

För dig som vill veta mer finns tillfälle att få en genomgång av gränssnittet och ställa frågor torsdag 2 oktober klockan 13-14 i Parlamentet (M401). Anmäl dig innan till ladok@hb.se.

– Har man inte möjlighet att komma går det bra att maila sina frågor till ladok@hb.se.

Referensgruppen består av:

Camilla Carlsson
Annika Gunnarsson
Lolo Lebedinski
Gunnel Maiwald
Carin Nyhage
Charlotte Svensson
Anette Trennedal
Lena Wallengren

Text: Erik Holmlund